Komitet Ekologii rozpoczął wydawanie czasopisma elektronicznego „e-Wiadomości Ekologiczne”. Pismo to ma służyć integracji polskiego środowiska ekologów i dyskusji na bieżące tematy związane z ekologią, rozumianą jako nauka. Więcej informacji o czasopiśmie – na jego łamach, w notatce wstępnej. 

♦ e-wiadomości Ekologiczne nr 1 (marzec 2014 r.) ♦ PDF (>7 MB)  

♦ e-wiadomości Ekologiczne nr 2 (listopad 2014 r.) ♦ PDF (>6 MB) 

 

okladka ewiadomosci   okladka ewiadomosci2