Członkowie Komitetu:

39 członków reprezentujących 19 instytucji naukowych

Prof. dr hab. Roman Andrzejewski – Honorowy Przewodniczący, em. prof. KUL

Prof. dr hab. Stanisław Balcerkiewicz – Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

Dr hab. Adam Barcikowski, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

Dr hab. Emilia Brzosko, prof. UwB - Uniwersytet w Białymstoku, Białystok

Prof. dr hab. Mariusz Cichoń – Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Prof. dr hab. Bożenna Czarnecka – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Dr hab. Piotr Dawidowicz, prof. UW – Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Jolanta Ejsmont - Karabin – Uniwersytet w Białymstoku, Białystok

Prof. dr hab. Krystyna Falińska – Instytut Botaniki PAN, Kraków

Prof. dr hab. Joanna Gliwicz - Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa

Prof. dr hab. Z. Maciej Gliwicz, czł. rzecz. PAN – Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Barbara Godzik - Instytut Botaniki PAN, Kraków

Prof. dr hab. Jerzy Karg - Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Stacja Badawcza w Turwi

Prof. dr hab. Romuald Klekowski, czł. rzecz. PAN - Europ. Reg. Centrum Ekohydrologii, Łódź

Prof. dr hab. Marek Konarzewski, czł. koresp. PAN – Uniwersytet w Białymstoku, Białystok

Dr hab. Krzysztof Kujawa – Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Stacja Badawcza w Turwi

Prof. dr hab. Ryszard Laskowski – Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Dr hab. Marlena Lembicz - Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

Dr hab. Tomasz Linkowski, doc. MIR – Morski Instytut Rybacki, Gdynia

Prof. dr hab. Adam Łomnicki, czł. rzecz. PAN – Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Prof. dr hab. Jan M. Matuszkiewicz – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa

Dr hab. Hanna Mazur-Marzec, prof. UG - Uniwersytet Gdański, Gdynia

Prof. dr hab. Henryk Okarma – Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków

Prof. dr hab. Krzysztof Opaliński – Centrum Badań Ekologicznych PAN, Dziekanów Leśny

Prof. dr hab. Tomasz S. Osiejuk – Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

Prof. dr hab. Joanna Pijanowska - Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Marcin Pliński - Uniwersytet Gdański, Gdynia

Dr hab. Mirosław Ratkiewicz, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku, Białystok

Dr hab. Jerzy Solon, doc. IGPZ PAN - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa

Prof. dr hab. Józef Szmeja – Uniwersytet Gdański, Gdańsk

Prof. dr hab. inż. Jerzy Szwagrzyk – Uniwersytet Rolniczy, Kraków

Prof. dr hab. Jan R.E. Taylor – Uniwersytet w Białymstoku, Białystok

Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

Prof. dr hab. Janusz Uchmański – Centrum Badań Ekologicznych PAN, Dziekanów Leśny

Prof. dr hab. January Weiner, czł. rzecz. PAN – Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Dr hab. Ulrich Werner, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

Prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski – Instytut Oceanologii PAN, Sopot

Dr inż. Julia Witczuk – Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa

Dr Michał Żmihorski - Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa